Europese privacywetgeving (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld.

De AVG schrijft onder andere voor dat u Wishes and Weddings toestemming moet geven om uw gegevens te bewaren ten aanzien van onze diensten, werkzaamheden en activiteiten. Tevens moet u te allen tijde inzage kunnen krijgen in de gegevens die wij van u bewaren en deze gegevens kunnen aanvullen en/of wijzigen of verwijderen.

Toestemming
Wij vragen hierbij uw toestemming om uw gegevens te bewaren voor de duur van 12 maanden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gegevens te controleren en eventueel aan te vullen en/of te wijzigen alvorens deze op te slaan. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens langer bewaren, kunt u dit aangeven. Wij zullen uw gegevens dan binnen 3 maanden uit onze database verwijderen.
Indien u geen keuze maakt omtrent het wel of niet bewaren van uw gegevens, zullen uw gegevens bewaard worden voor de duur van 12 maanden.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Antoinette Zunnebeld op telefoonnummer 06-15568238 of via antoinette@wishesandweddings.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!